Genel Kurula Davet

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 13 Aralık 2017 Çarşamba Günü Saat 9:00’ de Buski Konferans Salonunda aşağıdaki gündemle yapılacaktır. İlk toplantı da çoğunluk sağlanmadığı takdir de 20 Aralık 2017 Çarşamba günü aynı yer ve saat’ de toplantı yapılacaktır. Tüm yönetim kurulu üyelerinin katılması önemle rica olunur.

Gündem:
1-) Açılış saygı duruşu ve yoklama
2-)Divan heyetinin oluşturulması
3-)Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporlarının okunması ve ibrası
4-)7. Madde ve 10. Maddedeki tüzük değişikliğinin görüşülmesi
5-)Yönetim Kurulu ve denetim kurulu seçimi
6-)Dilek ve kapanış

 

 

Eklenme Tarihi: 28.11.2017