GENEL KURULA DAVET

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Olağan Genel Kurul Toplantısı 09 Mayıs 2018 Çarşamba Günü Saat 10:00’ da Buski Konferans Salonunda aşağıdaki gündemle yapılacaktır. İlk toplantı da çoğunluk sağlanmadığı takdir de 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü aynı yer ve saat’ de toplantı yapılacaktır. Tüm yönetim kurulu üyelerinin katılması önemle rica olunur.

 

Gündem:

1-) Açılış saygı duruşu ve yoklama

2-)Divan heyetinin oluşturulması

3-)Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporlarının okunması ve ibrası

4-)Yönetim Kurulu ve denetim kurulu seçimi

5-)Dilek ve kapanış