Genel Kurula Davet

07 Haziran 2018 Perşembe günü saat 11.00’ de Buski Konferans Salonu’nda külubümüz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın aşağıdaki gündemle yapılmasına, salt çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantının 14 Haziran 2018 Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

Gündem:

  1. Toplantı çoğunluğunun tutanak ile tespiti,
  2. Toplantının açılışı
  3. Genel Kurul Başkanlık Divan teşekkülü
  4. Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı,
  5. Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi.
  6. Dernek bünyesinde bulunan voleybol branşımızda faaliyet gösteren voleybol kadın takımı ve voleybol erkek takımının, voleybol federasyonu tarafından yönetilen liglere katılım durumunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
  7. Gerekli sair hususların görüşülmesi ve karara bağlanması,
  8. Dilek ve temenniler,
  9. Kapanış